Utylizacja odpadów

WYTWÓRCO ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH!

Czy wiesz co się dzieje z przekazanymi przez Ciebie odpadami?

Firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych, świadczą usługi odbierania odpadów i je magazynują na podstawie posiadanych zgód na zbieranie odpadów. W efekcie wytwórca odpadów na swojej karcie przekazania odpadów widzi adres podmiotu TYLKO zbierającego odpady, tak naprawdę nie ma pojęcia, gdzie trafiają jego odpady oraz czy zostały odpowiednio unieszkodliwione.

PAMIĘTAJ!!!

Zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy o odpadach:

Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów, z chwilą dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego posiadacza odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Sprawdź!!!

Czy masz na posiadanych przez siebie kartach przekazania odpadów dane spalarni odpadów jako podmiotu przejmującego odpad? Czy tylko dane podmiotu zbierającego, który może zrobić wszystko z Twoimi odpadami bez Twojej wiedzy, ale to ty poniesiesz za to odpowiedzialność!

Zyskaj spokój!

Nasza firma zajmuje się TYLKO TRANSPORTEM odpadów, które jeszcze tego samego dnia trafiają do miejsca ich unieszkodliwiania i to miejsce jest wpisane w kartę przekazania odpadów, jako dane podmiotu przejmującego odpady – tylko teraz masz pewność, że TWOJE odpady trafiły w odpowiednie miejsce.

Masz wątpliwości? Co się nie zgadza w Twoich dokumentach?

Skontaktuj się z nami. Gwarantujemy utylizację odpadów zgodną z wymogami ustawy o odpadach.

Na Twoje pytanie chętnie odpowiedzą:

Jakub – tel. 724 186 144

Patryk – tel. 698 304 741