Działalność przyjazna środowisku

Odbiór odpadów medycznych: Poznań i cała Wielkopolska

Odpady medyczne, do których zaliczyć należy wszelkie materiały oraz przedmioty używane w trakcie świadczenia usług medycznych, takie jak gazy jałowe, opatrunki, igły, fiolki, pojemniki, są odpadami wysoce niebezpiecznymi dla środowiska, zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Z uwagi na obecność w większości z nich drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych, ich niekontrolowany proces składowania i utylizacji stwarzałby zagrożenie rozprzestrzenieniem się groźnych patogenów. Dlatego też wyżej wymienione czynności wykonywane są przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z firmą EKO-UTIL. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy ze szpitalami, klinikami, przychodniami, gabinetami lekarskimi czy lecznicami weterynaryjnymi w Poznaniu i na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Transport i utylizacja odpadów medycznych: Poznań

Mając na celu zachowanie odpowiedniego standardu zabezpieczenia odpadów medycznych, ich odbiór oraz późniejsza utylizacja odbywają się na podstawie szczegółowych regulacji prawnych. Nasza firma gwarantuje transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych na terenie Poznania zgodnie z obowiązującymi zasadami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obsługi i wykonywanych usług.

Specjaliści od transportu odpadów medycznych

Nasz firma legitymuje się niezbędnymi uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanej kadry oraz certyfikowanego sprzętu. Nasze pojazdy spełniają wymogi z zakresu przystosowania technicznego i oznakowania, wynikające z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Nasz zespół dysponuje wiedzą, doświadczeniem, jak również znajomością procedur odbioru i załadunku odpadów medycznych. Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły obsługi placówki zlokalizowanej w Poznaniu bądź okolicach.

Utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych

Neutralizacja niebezpieczeństwa związanego z odpadami medycznymi w sposób bezpieczny i skuteczny to nasz priorytet. Formy utylizacji dostosowujemy do rodzaju oraz ilości przekazanych odpadów. Ustalenia dotyczące wyboru konkretnej formy utylizacji dokonujemy na podstawie informacji od Klienta. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów odbioru odpadów z placówki medycznej na terenie Poznania.