Działalność przyjazna środowisku

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Działalność szpitali, przychodni, prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych, klinik, gabinetów weterynaryjnych, salonów kosmetycznych, laboratoriów, aptek, domów opieki czy hospicjów wiąże się z generowaniem pewnych ilości odpadów, których utylizacja została szczegółowo opisana w poszczególnych ustawach oraz rozporządzeniach. Przepisy regulują to, w jaki sposób, a także jak długo należy przechowywać takie odpady, w jaki sposób należy je pakować oraz oczywiście jak wyglądają procedury związane z odbiorem, a następnie utylizacją. Chcesz mieć pewność, że unieszkodliwienie odpadów weterynaryjnych lub medycznych odbędzie się zgodnie z prawem? Zapraszamy do kontaktu!

Odpady medyczne — utylizacja

Już od ponad 11 lat działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, gdzie 10 wyspecjalizowanych pojazdów odbiera różnego rodzaju odpady problemowe od takich jednostek jak szpitale, przychodnie czy lecznice weterynaryjne. Naszym Klientom zapewniamy najwyższy standard obsługi, który obejmuje darmowe sporządzanie dokumentacji w BDO, sprawny wywóz odpadów medycznych, atrakcyjne ceny oraz dopełnienie wszelkich formalności wymaganych przez przepisy. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, by otrzymać ofertę na unieszkodliwianie odpadów medycznych bądź weterynaryjnych. Zapraszamy!

Utylizacja odpadów medycznych, czyli jakich?

Przepisy ściśle określają to, jakiego rodzaju odpady zaliczają się do poszczególnych kategorii, którym przypisano kody. Oprócz oczywistych odpadów weterynaryjnych lub medycznych, które w pierwszej chwili przychodzą na myśl, są to również zanieczyszczone naczynia, bandaże, gazy, przedmioty pooperacyjne, narzędzia zabiegowe lub chirurgiczne, zużyte strzykawki, opatrunki, cewniki, szpatułki lekarskie, szkło laboratoryjne, chemikalia, roztwory, leki, a nawet resztki jedzenia pozostałe po posiłkach pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych. Ogromna ilość szpitalnego zaopatrzenia po zużyciu musi zostać w bezpieczny sposób unieszkodliwiona, a środki ostrożności mają na celu ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Skontaktuj się z nami, aby zamówić odbiór odpadów medycznych ze swojej placówki.

Specjaliści od unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych

Bardzo ważne jest, aby przechowywać odpady weterynaryjne lub medyczne zgodnie z przepisami, a oznacza to na przykład niemieszanie odpadów należących do innych kategorii, oznaczonych różnymi kodami. Przepisy regulują też to, jak długo należy posiadać w placówce potwierdzenie utylizacji, a za nieprzestrzeganie procedur grożą wysokie grzywny bądź nawet kara w postaci zamknięcia działalności. Prowadzisz gabinet weterynaryjny, którego pacjentami są psy, koty, króliki lub chomiki, a może świadczysz usługi dedykowane rolnikom hodującym bydło bądź trzodę? Zapoznaj się z przepisami i już dziś nawiąż współpracę z EKO-UTIL, by utylizacja odpadów zwierzęcych odbywała się w bezpiecznych, zgodnych z prawem warunkach.

Utylizacja odpadów szpitalnych

Aby nie spowodować potencjalnego zagrożenia epidemicznego lub o innym charakterze, należy w określony sposób przechowywać odpady zawierające czynniki chorobotwórcze. Sprawna utylizacja pozwoli skutecznie unieszkodliwić odpady, co do których mamy podejrzenia, że zawierają żywe drobnoustroje powodujące choroby zakaźne u ludzi lub zwierząt. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych bądź medycznych generowanych w Twojej placówce. Zapraszamy!